Marumatsu Nitsukegai 270G

DainobuNYC

*Marumatsu Seasoned Cooked Deshelled Whelks 9.5oz/ 270g

*Made in Japan